เปิดโลกกว้างทางธุรกิจด้วยการเรียน Design Thinking

196

ในปัจจุบันนี้ คนที่อยู่ในวงการธุรกิจหลายคนหันมาให้ความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะการเรียน Design Thinking ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการในการทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางแก้ไขและพัฒนาให้ได้แนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แล้วทำไมการเรียน Design Thinking ในปัจจุบันถึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจกัน ถ้าพร้อมแล้ว ตามกันมาเลย

เรียน Design ThinkingDesign Thinking เป็นกระบวนการที่ใช้ออกแบบความคิดเพื่อทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ ที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้ง โดยยึดผู้ใช้เป็นส่วนกลาง ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการระดมความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากหลายๆ ด้าน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขและพัฒนาเพื่อหาแนวทางที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละสถานการณ์นั้น โดย Design Thinking นั้นเป็นแนวคิดที่เน้นถึงความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งในหลายๆ องค์กรชั้นนำของโลกต่างหยิบเอากระบวนการคิด Design Thinking มาใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Phillips, Lego, P&G, Dyson, Nike, Netflix ไปจนถึง Airbnb โดยการนำ Design Thinking มาใช้นั้น เป็นการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Product & Service, Business Strategy, Budiness Model, Innovative Technology และ Operational Process เป็นต้น

การเรียน Design Thinking เพื่อนำหลักคิดไปใช้ในการวิเคราะห์และหาคำตอบนั้น จะต้องมีหลักการคิดที่เหมาะสม ซึ่ง Design Thinking นั้นจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจ คิดอย่างไร้กรอบ และนำไอเดียไปแปลงให้กลายเป็นผลงานโดยคำนึงถึงปัจจัยโดยรอบที่มีอย่างจำกัด

  • การทำความเข้าใจ เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ผ่านการคิด การพูด และความรู้สึก เพื่อมองให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และทำความเข้าใจในมุมมองของคนที่เรากำลังจะแก้ปัญหาให้
  • การคิดอย่างไร้กรอบ จะช่วยให้เราสามารถหาไอเดียที่จะนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มหาคำตอบ และนำข้อมูลคำตอบเหล่านั้นไประดมสมองเพื่อนำมาใช้ให้ได้จริงที่สุด
  • คิดเร็ว ทำเร็ว ภายใต้แรงกดดันและปัจจัยโดยรอบที่มีจำกัด เพื่อสร้างต้นแบบให้ใช้ได้จริง แม้จะเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง แต่เราสามารถเรียนรู้ผ่านความล้มเหลวและหยิบมาใช้เป็นบทเรียน

สำหรับใครที่สนใจที่จะเรียน Design Thinking ต้องบอกว่าทุกวันนี้ ในประเทศไทยเองก็เปิดสอนหลักสูตรนี้ให้เรียนกันหลายแห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าผู้ที่สนใจ หรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆ เข้าร่วมที่จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ Design Thinking เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรและเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในส่วนต่างๆ ไปจนถึงการทำความเข้าใจในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนำสิ่งที่ได้จากการเรียน Design Thinking ไปปรับใช้ให้ดียิ่งๆ ขึ้น

Previous articleคอนโดห้องเล็ก มาเพิ่มพื้นที่ในห้องด้วยโซฟาปรับนอนได้ พร้อมเช็คลิสต์
Next article3 เทคนิคทำตาสองชั้นเปลี่ยนสาวหมวยให้เป็นสาวตาโตแบ๊ว