สัญญาณกันขโมยบ้าน ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

625

สัญญาณกันขโมยบ้าน คือ ระบบสัญญาณเตือนภัยชนิดหนึ่ง ที่มีหน้าที่แจ้งเตือน เมื่อมีการบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาขโมยทรัพย์สิน บุกรุกทำร้ายร่างกาย หรือมีเจตนาไม่ดี และยังเป็นสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินในกรณีที่น่าสงสัยอื่นๆอีกด้วย การติดตั้งสัญญาณกันขโมยบ้าน จึงเปรียบเหมือนหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่ควรมีไว้ วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักระบบสัญญาณกันขโมยบ้านกันในเบื้องต้นก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อต่อไป

สัญญาณกันขโมยบ้าน

อุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยบ้าน

ในชุดสัญญาณกันขโมยบ้านจะมีอุปกรณ์หลักๆ ประกอบกันดังนี้

ตู้ควบคุมระบบกันขโมย เป็นอุปกรณ์หลักของสัญญาณกันขโมยบ้าน ซึ่งในทุกยี่ห้อจะต้องมีตู้ควบคุมเพื่อควบคุมและสั่งการอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดในระบบรับเป็นที่รวมของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์แบบเดินสายทั้งหมด

การเลือกซื้อตู้ควบคุมระบบกันขโมย ควรดูคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• ดูจำนวนโซนของตู้ควบคุม โดยส่วนใหญ่ตู้ควบคุมจะเป็นแบบ 6 โซน, 8 โซน, 16 โซน, 24 โซน, 32 โซน หรืออาจจะมี 100 ขึ้นไปก็ได้ การเลือกจำนวนโซนให้เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการตัดสินใจซื้อ

• ดูฟังก์ชันการทำงานของระบบ ว่ามีครบตามที่ต้องการหรือเปล่า เช่น

• รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจจับเหตุได้ทุกประเภทหรือไม่

• มีระบบต่อโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อออกไปแจ้งเหตุหรือเปล่า

• มีระบบการป้องกันการเปิดทำลายตู้ควบคุมหรือไม่

• มีระบบการป้องกันการตัดสาย หรือการทำลายอุปกรณ์ตรวจจับหรือไม่

• มีระบบแยกรหัสผ่านของผู้ใช้แต่ละคนหรือไม่

• มีฟังก์ชันเรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังหรือไม่

• มีระบบสำรองไฟฉุกเฉินในกรณีไฟดับหรือเปล่า

• โปรแกรมการใช้งานมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้หรือไม่

• มีเงื่อนไขการรับประกันอย่างไรบ้าง

แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณีที่เกิดไฟดับ เพื่อให้ระบบกันขโมยบ้านยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แบตเตอรี่ในตู้ควบคุมจะมีอยู่ 2 ประเภท

1.แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลต์ 7 แอมป์ขึ้นไป สามารถชาร์จได้

2.แบตเตอรี่แบบถ่าน AA ขนาด 12 โวลต์ ชาร์จได้

หมายเหตุ ควรเลือกซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด เพราะมีอายุการใช้งานได้มากกว่าแบบถ่าน

อุปกรณ์หมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ ใช้ในการโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุได้แบบอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินฟังก์ชันการทำงานนี้จะขึ้นอยู่กับระบบการทำงานของตู้ควบคุมว่ามีฟังก์ชันนี้หรือเปล่า

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อไหว จะเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่แปลกปลอมเข้ามาในบ้านซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆระดับนี้

1.อุปกรณ์ตรวจจับแบบแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic switch) ใช้หลักการดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าในการป้องกัน โดยจะมีตัวอุปกรณ์ที่ฝังเหล็กดูดไว้กับตัวสวิทซ์ หากมีผู้บุกรุกงัดประตูหรือหน้าต่างเข้ามา สวิทซ์จะเปิด ระบบกันขโมยบ้านก็จะทำการเตือนทันที

2.อุปกรณ์ตรวจจับแบบจับการเคลื่อนไหว (m• ti• n detect• r) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลง หากมีผู้บุกรุกผ่านเข้ามาก็จะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ และส่งสัญญาณเตือนภัยทันที

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ตรวจจับแบบอื่นๆด้วย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการทุบกระจก อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ปุ่มกดเพื่อแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินในทันที อุปกรณ์ประเภทนี้เวลากดปุ่มไปแล้ว ปุ่มจะค้างแช่ไว้ตลอด หากจะคลายปุ่มกดที่ค้างออก ต้องใช้กุญแจมาไขปลดล็อคจึงจะได้

อุปกรณ์ชุดแสดงผล หรือบางทีก็เรียกว่า อุปกรณ์ขับไล่ จะเป็นอุปกรณ์ส่งเสียง เช่น เสียงไซเรน เสียงกระดิ่งขับไล่ หรืออาจมีไฟกระพริบด้วย ฯลฯ ความดังจะขึ้นอยู่ชนิดและยี่ห้อของอุปกรณ์นั้นๆ ใช้เพื่อแจ้งเตือนและขับไล่ผู้บุกรุก

อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดระบบ (keypad ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด-ปิดระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน

• ควรเลือกบริษัทและแบรนด์ยี่ห้อสินค้า ที่เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ และอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าสินค้าที่มีแบรนด์ยี่ห้อดังๆจะดีเสมอไป จนกว่าจะได้พบสอบจากตัวเองเสียก่อน

• การติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ควรเลือกระบบให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะติดตั้งด้วย ฟังก์ชันบางอย่างก็อาจเกินความจำเป็นไป

• ศึกษาราคาของอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะซื้อ โดยเปรียบเทียบจากคุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์เป็นหลัก อย่าเอาราคาถูกหรือแพงมาเป็นเกณฑ์

• ในกรณีที่มีทรัพย์สินจำนวนมากหรือมีสิ่งของที่สำคัญเก็บไว้ในบ้าน ควรพิจารณาซื้อประกันภัยคุ้มครองการถูกบุกรุกและโจรกรรม จากบริษัทประกันภัยทั่วๆไปเพิ่มเติมด้วย

• การซื้อระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ถือเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตัวคุณเองจากการบุกรุกและโจรกรรม ไม่ควรคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

ข้อมูลสำหรับสัญญาณกันขโมยบ้าน
ระบบสัญญาณกันขโมยจำเป็นจริงหรือ? : softbizplus.com
ระบบกันขโมย Alarm Security System คืออะไร : leotech.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น