สถาบันมะเร็ง ที่พึ่งของคนเป็นโรคมะเร็ง

1302

โรคมะเร็ง หรือที่เรียกว่า Cancer มีรากศัพท์มาจากคำในภาษาละติดว่า Kancer ซึ่งแปลว่า ปู เพราะเซลล์มะเร็งสามารถเกาะติดกับเนื้อเยื้อต่างๆของร่างกายได้อย่างเหนียวแน่นเหมือนก้ามปู และยังสามารถลุกลามไปอย่างไม่เป็นทิศทางเหมือนปูเดิน ดังนั้นปูจึงเป็นสัญลักษณ์ของโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่น่ากลัว และได้คร่าชีวิตคนไปนักต่อนักแล้ว ใครที่กำลังเป็นโรคนี้ต้องตกอยู่ในฝันร้ายไปตลอด แต่โรคมะเร็งใช่ว่าเป็นแล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ มีผู้ป่วยโรคมะเร็งมากมายที่ได้รับการรักษาแล้วหายขาดจากโรคนี้ได้ ในประเทศไทยมี สถาบันมะเร็ง อยู่หลายแห่งที่มีแพทย์เฉพาะทางที่เก่งๆ และมีการรักษาอย่างมีคุณภาพ เราไปดูกันว่ามีสถาบันมะเร็งที่ไหนบ้าง

The Cancer Institute

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งที่รู้จักกันดี เพราะเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะ โดยจะให้บริการดังนี้

บริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก

บริการตรวจรักษา แก่ผู้มีสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โดยมีอาการผิดปกติ ดังนี้

• ระบบขับถ่ายผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

• มีอาการแน่น จุกเสียด ทานอาหารลำบาก

• มีอาการไอเรื้อรัง เสียงแหบแห้ง

• มีเลือด หรือตกขาวผิดปกติ

• เป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย

• มีก้อนเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ก้อนเนื้อที่เต้านม

• มีการเปลี่ยนแปลงของหูก หรือไฝตามร่างกาย

• มีอาการผิดปกติอื่นๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็ง

ติดตามและเฝ้าระวังคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี หรือหญิงที่มีผลตรวจเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะกลายเป็นโรคมะเร็งได้

บริการรักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้ว เพื่อให้มีชีวิตที่ดีตามสมควร ได้แก่

• คลินิกระงับปวด

• โภชนคลินิก

• บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

• คลินิกออสโตมี(ทวารใหม่) และดูแลบาดแผล

• งานให้คำปรึกษา

• งานฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

ข้อมูลติดต่อ: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-7025, 02-354-7028-35

สถานวิทยามะเร็งศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

เป็นสถาบันมะเร็งอีกแห่งที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคมะเร็ง สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์ประสานงานการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย การป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล มีอาจารย์แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็ง ดังนี้

• มะเร็งสมอง

• มะเร็งปอด

• มะเร็งตับ ถุงน้ำดีและตับอ่อน

• มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

• มะเร็งศีรษะ ลำคอ และกล่องเสียง

• มะเร็งไทรอยด์

• มะเร็งผิวหนัง

• มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ชาย

• มะเร็งระบบเลือดและต่อมน้ำเหลือง

• มะเร็งทางเดินอาหาร

• มะเร็งสูตินรีเวช

• มะเร็งเต้านม

• มะเร็งในเด็ก

ข้อมูลติดต่อ: สถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-419 4471-2

โครงการมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นสถาบันมะเร็งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการรักษา การศึกษาวิจัย และการบริการผู้ป่วย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและสถาบันมะเร็งที่รับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ โครงการมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ดังนี้

ดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัย และรักษา

• ตรวจรักษามะเร็งต่างๆในร่างกาย และมีการทำ BMT ด้วย

• จัดเตรียมเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Radiosurgery, Microarray

• ตั้งหน่วยเภสัชกรเพื่อผสมยาและเตรียมยาเคมีบำบัด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในแต่ละปี

• บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งผู้ป่วยในและนอก ซึ่งมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี

• ประสานงานดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ว ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท2 และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ

• ผลิตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในสาขาต่างๆ

• เพิ่มหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของโรคมะเร็ง

• จัดอบรมประชุมวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินงานด้านการบริหารงานวิจัย

• มีงานวิจัยในหลายสาขาโครงการ เช่น EBV and Head and Neck cancer ฯลฯ

ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคมะเร็ง

• ให้ความรู้โรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วย เช่น self help group ฯลฯ

• มีศูนย์การเรียนรู้และบำบัด การติดตามผล การดูแลจิตใจผู้ป่วย และการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

• ดูแลเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ

ข้อมูลติดต่อ: อาคารบำบัดน้ำเสียชั้น 3 ห้องหน่วยทะเบียนมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-2682, 0-2201-0049

ยังมีสถาบันมะเร็งอื่นๆอีกหลายที่ เช่น สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านรักษาโรคมะเร็ง คนที่เป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งก็อย่าเพิ่งสิ้นหวัง เพราะมีหลายคนที่หายจากโรคมะเร็งและยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขได้ ขอเพียงมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับมะเร็ง และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีที่สถาบันมะเร็ง ก็มีโอกาสหายได้เช่นกัน

ข้อมูลสถาบันมะเร็ง
รักษาโรคมะเร็งที่ไหนดี : health.mthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น